Về chúng tôi

Wealthcons là thương hiệu ra đời mang khát vọng xây dựng sự thịnh vượng với tầm nhìn hướng đến là trở thành Tổng thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Đặc biệt, sở hữu một đội ngũ sáng lập, điều hành giàu năng lực và kinh nghiệm tại những doanh nghiệp xây dựng lớn, Wealthcons luôn tự tin để triển khai những dự án dân dụng, công nghiệp quy mô, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Với cam kết từ tên thương hiệu, sự thịnh vượng chính là mục tiêu cao cả mà Wealthcons hướng đến. Điều đó được thể hiện thông qua những giá trị mang lại cho nhà đầu tư và khách hàng, những đóng góp cho ngành xây dựng và đặc biệt là sự phát triển bền vững của toàn xã hội.

Tầm nhìn

TRỞ THÀNH TỔNG THẦU XÂY DỰNG UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ KHU VỰC

Sứ mệnh

XÂY DỰNG SỰ THỊNH VƯỢNG

Giá trị cốt lõi

Văn hoá Wealthcons

Chân thành

Hiệu quả

Yêu thương