NGUỒN LỰC THIẾT BỊ

EQUIPMENT RESOURCES

Tổng quan về thiết bị

Nhằm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng, Wealthcons luôn chú trọng cập nhật và đầu tư vào hệ thống trang thiết bị. Trong đó, những thiết bị đặc thù như cẩu tháp, hoist, cốp pha nhôm, hệ giàn giáo chống sàn với công nghệ hiện đại luôn được trang bị vào danh mục tài sản máy móc thiết bị chủ chốt luôn được trang bị và cập nhật thường xuyên

Hệ thống kho bãi

Với hệ thống kho bãi quy mô lớn, đội ngũ Wealthcons sẽ triển khai dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Bình Dương
Diện tích: 1000 m2