Tổng quan về thiết bị

22.04.2022

Nhằm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng, Wealthcons luôn chú trọng cập nhật và đầu tư vào hệ thống trang thiết bị. Trong đó, những thiết bị đặc thù như cẩu tháp, hoist, cốp pha nhôm, hệ giàn giáo chống sàn với công nghệ hiện đại luôn được trang bị vào danh mục tài sản máy móc thiết bị chủ chốt luôn được trang bị và cập nhật thường xuyên