Chính sách an toàn sức khỏe - nghề nghiệp - môi trường

25.04.2022

Công ty Wealthcons là một trong những tổng thầu uy tín hàng đầu trong ngành xây dựng tại Việt Nam. Tại Wealthcons con người luôn là nền tảng trong mọi hoạt động của công ty, vì thế đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và có trách nhiệm với môi trường làm việc, môi trường sống là yếu tố tiên quyết mà mỗi nhân sự Wealthcons phải luôn nghĩ đến và hành động.

Phù hợp

Luôn có giải pháp tối ưu để kiểm soát tốt và hiệu quả mọi vấn đề, Wealthcons tự tin về sự phù hợp của công ty với mọi yếu tố đặc thù về địa lý, văn hóa, xã hội của vùng miền ở Việt Nam, cũng như các điều kiện, kỹ thuật thi công phức tạp trong ngành xây dựng vốn luôn tiềm ẩn những rủi ro cao về an toàn, sức khỏe mà bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm đến người lao động.

Cam kết

Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của Wealthcons sẽ được thực hiện nhất quán, đồng bộ trên tất cả các dự án, mọi công việc đều phải được triển khai với ưu tiên “An toàn là số 1”. An toàn sẽ luôn là giá trị mà không có bất kỳ sự thỏa hiệp, đánh đổi hay thay thế nào khác.

Mỗi người Wealthcons luôn hành động bằng tinh thần trách nhiệm và lòng chân thành. Luôn lắng nghe, ghi nhận để duy trì và cải tiến, hướng đến những gì tốt nhất và phù hợp hơn.

Có kế hoạch, biện pháp thi công an toàn nhằm loại bỏ những mối nguy và giảm thiểu rủi ro cho người lao động.

Lựa chọn máy móc, thiết bị thi công chất lượng, phù hợp và đảm bảo an toàn.

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho từng nhân sự Wealthcons để đảm bảo về năng lực và hiệu quả cho mọi công việc được giao.

Mục tiêu

Mỗi nhân sự của Wealthcons luôn ý thức được An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường là nền tảng để bảo vệ mình và những người xung quanh. 

Tạo ra và duy trì môi trường, điều kiện làm việc an toàn, ngăn ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

Mang lại sự an tâm và gắn bó lâu dài của người lao động cùng sự phát triển của Wealthcons.

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng cách giảm phát thải ô nhiễm, kiểm soát nguyên vật liệu, thu gom và xử lý rác thải, chất thải nguy hại: Với phương châm, xây dựng không gian sống đầy đủ tiện ích và môi trường sống trong lành.

Văn bản và yêu cầu pháp lý

Xây dựng các quy định và biện pháp an toàn luôn đảm bảo sự phù hợp với thực tiễn và các quy định của pháp luật. Xây dựng biện pháp thi công an toàn là điều bắt buộc nhằm loại bỏ các nguy cơ gây ảnh hưởng đến người lao động.

Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp và môi trường được thành lập văn bản, áp dụng và duy trì thực thi bằng các biểu mẫu, quy trình, hướng dẫn, biện pháp thi công và chuyên đề huấn luyện.

An toàn Sức Khỏe Nghề nghiệp và Môi trường của Wealthcons khi thực hiện sẽ phối hợp với khách hàng và các bên liên quan để đảm bảo sự phù hợp nội tại, bên cạnh sự phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

Cải tiến và soát xét

Với mong muốn hệ thống luôn được thực thi hiệu quả, Wealthcons luôn đảm bảo sự tham gia và tham vấn của người lao động trong việc thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường.

“Sáng tạo không ngừng, cải tiến liên tục, đổi mới để trường tồn” là nét văn hóa của người Wealthcons với sứ mệnh “ Xây dựng sự thịnh vượng” cho đối tác, khách hàng và cho chính mỗi người Wealthcons.